DEVELOPER STASZICA HOUSE

ZGG INVEST Sp. z o. o. 2020 Sp. komandytowa
ul. Chorzowska 11A, 26-600 Radom
NIP: 796 298 06 66
REGON:368713373
KRS:0000701885
KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy/Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy